دوشنبه 16 بهمن 1391 - 09:12

in out refresh
print version

سوالی که بانک مرکزی باید پاسخ دهد

بانک آینده هست یا نیست

اعتبار- درحالی که بانک مرکزی از تشکیل بانک آینده در نتیجه ادغام بانک تات و موسسات اعتباری صالحین و آتی خبر داده است اما همچنان نامی از بانک جدید در سایت بانک مرکزی به چشم نمی خورد.

بانک آینده هست یا نیست

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بانک تات و موسسات صالحین و آتی در نتیجه فشارهای بانک مرکزی، نام تابلوهای خود را به بانک آینده تغییر داده اند اما همچنان با نام های خود فعالیت می کنند و حتی سایت این بانک ها و موسسات نیز همانند سابق است و هیچ تغییری نکرده است.
بر اساس این گزارش، جست و جو در محیط گوگل هم نشان می دهد که  نام بانک آینده فقط در حد چند خبر وجود دارد و نه سایتی به نام این بانک ثبت شده است و نه نشانی و آدرسی برای آن درج شده است.
حتی هیچ فهرستی نیز برای اعضای هیات مدیره بانک جدید آینده وجود ندارد و نگاهی به سایت بانک و موسسات ادغام شده نشان می دهد که هر یک از آنها هیات مدیره خود را دارند. برای مثال در بانک تات همچنان اصغری رییس هیات مدیره است و انصاری، شیرانی و بهزادان هم اعضای هیات مدیره اند و رسول اف مدیریت عاملی این بانک را بر عهده دارد.
در عین حال، بانک مرکزی هنوز نام بانک آینده را در فهرست بانک های غیردولتی کشور در سایت خود قرار نداده است اما شعب بانک تات و موسسات صالحین و آتی فعالیت خود را کما فی السابق انجام می دهند و فقط سردر شعب این بانک و موسسات به آینده تغییر کرده است.

5

نظرات

No results found.

ارسال نظر

<###dynamic-0###>

پربیننده ترین خبرها